بصیرت.جنگ باگرگ ها یا موریانه ها

M:

✅جنگ با گرگ ها یا موریانه ها!؟


وقتی گرگ حمله می کند، با صدای بلند حمله میکند؛ و فرصتی برای واکنش دارید; فرار یا مقاومت..


اما وقتی موریانه هجوم می آورد، 

از همان ابتدا بی سر وصدا و تنها به جان محصولات می افتد، زمان میبرد تا به هدف برسد.


ایستادن در برابر گرگ، شجاعت میخواهد؛ اما دفع خطر موریانه ها بصیرت... 

#بصیرت، سواد نیست - بینش است.

 

#بصیرت ; یعنی اینکه بدانی ممکن است همسرِ پیامبر, در برابرِ راهِ پیامبر ایستاده باشد!


#بصیرت; یعنی اینکه نگاهت به "شخص" ها نباشد; بلکه همواره به "شاخص"ها چشم بدوزی!


#بصیرت; یعنی اینکه بدانی حتی مسجد ,می تواند "مسجد ضِرار"باشد و پیامبر (صلی الله علیه و آله)آن را خراب کند و به زباله دانیِ شهر تبدیل نماید!


#بصیرت ; یعنی اینکه قرآنِ روی نیزه تو را از قرآنِ ناطق منحرف نکند!


#بصیرت ; یعنی اینکه بتوانی شترِ همسرِ رسول خدا را "پی"کنی و همزمان, حرمت حریم رسول الله(صلی الله علیه و آله) را نگه داری!


#بصیرت ; یعنی اینکه بدانی جانباز صفین می تواند قاتل حسین(علیه السلام)در کربلا باشد!


#بصیرت; یعنی اینکه بدانی در جنگ با فتنه نمی توانی آغازگر باشی اما تا ضربه نهایی نباید از پا بنشینی!


#بصیرت ; یعنی اینکه" مالک اشتر"ها را به تندروی و "ابوموسی اشعری" ها را به اعتدال, نشناسی!


#بصیرت; یعنی اینکه بدانی "معاویه"ها,به سست عنصرهای سپاهِ علی(علیه السلام) " دل بسته اند!


#بصیرت یعنی اینکه بدانی تاریخ,تکرار می شود;نه با جزئیاتش; بلکه با 

خطوط کلی اش..  @emamhasan13


منبع این نوشته : منبع
بصیرت ,یعنی ,اینکه ,بدانی ,موریانه ,علیه ,یعنی اینکه ,بصیرت یعنی ,اینکه بدانی ,علیه السلام ,الله علیه ,یعنی اینکه بدانی